V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

"Asya'da Bölgesel Örgütler, Kurumsallaşma ve İşbirliği"

IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi, özellikle yakın dönemde Asya kıtasında sosyo- ekonomik kalkınma, barışın tesisi, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli roller üstlenen; bunun yanı sıra kültürel alanda ilişkilerin gelişimine katkı sağlayan bölgesel örgütlerin ve uzmanlık kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılmasını, yeni işbirliği alanlarının belirlenmesini ve son dönemde süratle gelişen Türkiye - Asya ilişkilerinin, sivil toplumun bakış açısından bölgesel örgütler bağlamında ele alınmasını amaçlamaktadır.