V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

Kongre; Asya kıtasındaki bölgesel kuruluşlarının temsilcilerini Türk kamu ve özel kuruluşların temsilcileri ile bir araya getirerek, söz konusu kuruluşlardan davetli konuşmacıların sunacağı bildiriler üzerinde mümkün olabildiğince kapsamlı görüş alışverişini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kongreye Asya'da faaliyet gösteren etkin bölgesel kuruluşlarının katılımlarının sağlanması; işbirliği sürecinin desteklenmesi ile yurtiçi ve yurtdışı kamuoyunun bilgilendirilmesi bakımından önem arz etmektedir. Böylece bölgesel kuruluşların aynı platformda bir araya gelmek suretiyle kendilerini tanıtmaları ve çalışmaları hakkında detaylı bilgiler sunmaları mümkün olacak, ayrıca ihtiyaçlara yönelik uygun ve etkin projelerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Ana hatları ile kongre üç gün sürecektir. Kongrenin ilk günü yapılacak açılış konuşmalarından sonra Asya'daki bölgesel kuruluşlar, kalkınma ve işbirliği konusunda uzman olan ve bölgeyi yakından takip eden akademisyenler açılış tebliğleri sunacaktır.

IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresinde "Bölgesel Kuruluşlar", "Bölgesel Ekonomik Kuruluşlar", "Sivil Toplum Kuruluşları ile Asya'daki Bölgesel Kuruluşlar ve Uzmanlık Programları Arasındaki İşbirliği İmkânları", "Bölgesel Uzmanlık Kuruluşları" ve "Türk Resmi Kuruluşları ile Asya'daki Bölgesel Ekonomik ve Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki İşbirliği İmkânları" konulu oturumlar yapılacaktır.

Kongrenin birinci gününde açılış konuşmaları ve üç oturum icra edilecektir. Oturumlarda oturum başkanı dışında her ülkeden oturum konusuyla ilgili bir akademisyen veya uzman 20 dakikalık bir sürede tebliğlerini takdim edeceklerdir. Takdimlerin ardından 1 saatlik soru - cevap bölümüne geçilecektir. Bu bölümde tebliğ sunmayan konusunda uzman yerli ve yabancı akademisyenler ve diğer katılımcılar ile oturumda tebliğ sunan akademisyenler arasında akademik bir tartışma ortamı sağlanacaktır. Aynı metodoloji diğer oturumlarda da takip edilecektir. Kongrenin ikinci gününde de üç oturum yapılacak ve aynı metodoloji izlenecektir. Kongrenin üçüncü günü ise ikili görüşmelere ve tarihi mekanların ziyaretine ayrılmıştır.