V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

Güney Asya Araştırmalar Merkezi (CSAS) Direktörü N. Pandey’in TASAM Ziyareti

Çin ve Türkiye’nin de gözlemci olarak bulunduğu bu yıl on sekizincisi düzenlenen SAARC ( South Asian Association for Regional Cooperation | Bölgesel Barış için Güney Asya Birliği ) Zirvesi 26-27 Kasım 2014 tarihlerinde Nepal’in başkenti Katmandu’da gerçekleşmiştir. “Barış ve Refah için Daha Derin Entegrasyon” teması altında, bölgesel işbirliğine vurgu yapan Zirve’ye Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Pakistan, Sri Lanka ve Nepal ülkeleri katılım göstermiştir.

Devamını oku...

7. Uluslararası Türk  Asya Kongresi
“Asya’da Enerji, Su ve Gıda Güvenliği”
11-12 Haziran 2015

Dünya enerji ve su kaynaklarının geleceği ile ilgili belirsizliğin artmasına karşılık bu iki kaynağa duyulan ihtiyaçta görülen hızlı artış bölgesel ve küresel düzeylerde uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Kalkınmakta olan ülkelerin hızla artmakta olan enerji talepleri yanında; kuraklık, küresel ısınma, çevre kirliliği, gelişen toplumların su ve enerji ihtiyaçlarının yeterli düzeyde sağlanamaması gibi sorunlar Asya ülkelerinin kendi başlarına çözebilecekleri sorunlar olmaktan çıkmış, bölgesel ve kıtasal düzeyde iş birliği gerektiren sorunlar haline gelmiştir. Özellikle enerji ve su sorunlarının çözümü Asya ülkelerini birlikte davranmaya zorlamaktadır.

Günümüzde ülkelerin baş etmek zorunda olduğu gıda güvenliği, sağlık, iklim değişikliği, ekonomik büyüme ve yoksulluğun giderilmesi gibi çağdaş sorunların hemen tamamı enerji ve su alanında kapsamlı, derinlikli, uzun vadeli çözümler geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Günümüz Asya’sında su problemleri oldukça ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kıta nüfusunun beşte biri (yaklaşık 700 milyon kişi) güvenli içme suyuna erişememektedir. Artan nüfusa paralel olarak şehirleşme oranlarının da artması ile birlikte Asya’da su sorunu her geçen daha da derinleşmekte, iklim değişikliği ile birlikte sorunun daha da kronikleşmesi beklenmektedir.

Devamını oku...