V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

7. Uluslararası Türk  Asya Kongresi
“Asya’da Enerji, Su ve Gıda Güvenliği”
11-12 Haziran 2015

Dünya enerji ve su kaynaklarının geleceği ile ilgili belirsizliğin artmasına karşılık bu iki kaynağa duyulan ihtiyaçta görülen hızlı artış bölgesel ve küresel düzeylerde uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Kalkınmakta olan ülkelerin hızla artmakta olan enerji talepleri yanında; kuraklık, küresel ısınma, çevre kirliliği, gelişen toplumların su ve enerji ihtiyaçlarının yeterli düzeyde sağlanamaması gibi sorunlar Asya ülkelerinin kendi başlarına çözebilecekleri sorunlar olmaktan çıkmış, bölgesel ve kıtasal düzeyde iş birliği gerektiren sorunlar haline gelmiştir. Özellikle enerji ve su sorunlarının çözümü Asya ülkelerini birlikte davranmaya zorlamaktadır.

Günümüzde ülkelerin baş etmek zorunda olduğu gıda güvenliği, sağlık, iklim değişikliği, ekonomik büyüme ve yoksulluğun giderilmesi gibi çağdaş sorunların hemen tamamı enerji ve su alanında kapsamlı, derinlikli, uzun vadeli çözümler geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Günümüz Asya’sında su problemleri oldukça ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kıta nüfusunun beşte biri (yaklaşık 700 milyon kişi) güvenli içme suyuna erişememektedir. Artan nüfusa paralel olarak şehirleşme oranlarının da artması ile birlikte Asya’da su sorunu her geçen daha da derinleşmekte, iklim değişikliği ile birlikte sorunun daha da kronikleşmesi beklenmektedir.

ANA TEMA

''Asya’da Gıda, Enerji ve Su Güvenliği''

ALT TEMALAR

- Küresel Meydan Okumalar ve Asya’da Gıda, Enerji ve Su Güvenliği

- Doğal Güvenlik Senaryoları (Felaketler)

- Tüketim Kalıpları ve Demografi

- Enerji Politikalarını Yönlendirme de Suyun Rolü ve Asya Hidropolitiği

- Su ve Enerji Güvenlik Çatışmaları Riskler, Fırsatlar ve Uluslararası İşbirliği

- Gıda, Enerji ve Su; Tamamlayıcı Güvenlik Politikaları

- Yeni Teknolojiler, Yeni Kurumlar ve İdealler

Vizyon Belgesi Türkçe |   Vision Document English |   Для русской версии нажмите сюда.