V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

“Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”

Türkiye 75 milyonluk nüfusu, büyüyen ve gelişen ekonomisi, Afro-Avrasya ana kıtası ortasında sahip olduğu jeostratejik konumu, Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile sahip olduğu tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda gittikçe artmakta olan aktivitesi, NATO, AGİT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden biri olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politikası ile uluslararası alanda gittikçe önem kazanan bir aktör haline gelmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti ise yüzölçümü, 1,3 milyar’a yaklaşan nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, Şanghay İşbirliği Örgütü içindeki yeri ve dış politikada geliştirdiği stratejilerle hızla büyüyen ve dünyanın ortaklık kurmak için yoğun çaba sarfettiği bir güç haline dönüşmüştür.

Forum Toplantısı 14 Ocak 2015 Çarşamba günü gerçekleşirken 15 Ocak 2015 Perşembe günü Özel Görüşmeler şeklinde devam edecektir.
Ana Tema

''Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler''


Alt Temalar

- Sektörel ve Finansal Derinleşme

- Güvenlik ve Savunma Sanayii

- Yatırım, Ticaret, Altyapı ve Müteahhitlik

- Kamu Diplomasisi; Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya

- Devlet Doğasının Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Çok Boyutlu Güvenlik

- ASEAN Bölgesi, Şangay İşbirliği Örgütü vb ve Asya’da Entegrasyon

- Enerji, Su ve Gıda Güvenliği

- Bilim ve Teknoloji, Akademi ve Kültür

- Orta Doğu - Afrika, Güney ve Orta Asya